Če nimaš dovolj časa za uresničitev želje, bomo veseli prostovoljnega prispevka, ki bo uporabljen za izpolnitev želja, ki jih obdarovalci do izbranega roka ne bodo uresničili. Garantiramo namreč, da bodo vse želje izpolnjene in darila do posameznih organizacij dostvljena pred njihovim datumom obdarovanja! ✨

Ekipo društva Uresniči željo sestavljajo izključno prostovoljci, ki se projektu posvečajo v svojem prostem času.

..ali pa skeniraj in doniraj! 🙂