Postani naš donator

Pobuda Uresniči željo spodbuja dobrodelnost od ljudi do ljudi, zato tudi naše donatorje prosimo, da uresničijo vsaj 10 želja s seznama. Lahko pa tudi več. S podporo projekta boste poleg širjenja pobude Uresniči željo okrepili družbeno odgovornost v vaši organizaciji in spodbudili solidarnost v svojem lokalnem okolju ter osrečili pripadnike najbolj izključenih skupin prebivalstva, kot so uporabnice varnih hiš, družine v materinskih domovih, brezdomke in brezdomci, starostniki, osebe s težavami v duševnem zdravju ter žrtve nasilja, ki so materialno ogrožene.

Prav tako zbiramo denarne prispevke, s pomočjo katerih bomo želje, ki ne bodo izpolnjene s strani uresničevalcev želja, izpolnili mi. Cilj je namreč uresničiti VSE želje na našem seznamu. Pri tem želimo opozoriti, da je naše delovanje popolnoma prostovoljno, zato bomo sredstva v celoti namenili izpolnitvi želja. Preostanek bo za enak namen uporabljen naslednje leto.

Za uresničitev 10 želja ali več oziroma prispevek v višini vsaj 300€ boste poleg neskončne hvaležnosti prejeli še:

  • z označbo na objavah na omrežju Facebook, Instagram in LinkedIn
  • objavo na spletni strani (logotip, opis organizacije in povezava na vašo spletno stran)
  • omembo v medijih in na dogodkih, kjer bo to primerno
  • navedbo na vseh promocijskih materialih

Za čim boljšo predstavitev vaše organizacije vas prosimo za pomoč v obliki materiala v katerikoli obliki, ki ga lahko uporabimo za komuniciranje z javnostmi (fotografija, video, besedilo, poezija, kreativni izdelki, ipd.).

Odprti smo tudi za drugačne oblike sodelovanja. Za vse predloge in vprašanja smo dosegljivi na info@uresnicizeljo.si. V primeru zanimanja vas prosimo, da izpolnete spodnji obrazec. Veselimo se že sodelovanja z vami!

Vas zanima donatorstvo? Pišite nam!